Условия за ползване

ДОГОВОР ЗА УСЛОВИЯ

Настоящите Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице („Вие“) и нас, относно вашия достъп и използване на https://erotechno.com/ уебсайт, както и всяка друга медийна форма, медиен канал или мобилен уебсайт, свързани или свързани по друг начин с тях (наричани заедно „Сайтът“). Вие се съгласявате, че с достъп до Сайта сте прочели, разбрали и се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване. АКО НЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ТОГАВА ВИ ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕКРАТЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО.

Допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани на Сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Запазваме си правото, по собствено усмотрение, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване от време на време. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на настоящите Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Моля, уверете се, че проверявате приложимите Условия всеки път, когато използвате нашия Сайт, за да разберете кои Условия се прилагат. Вие ще бъдете обект и ще се считате, че сте запознати и че сте приели промените във всички ревизирани Условия за ползване, като продължите да използвате Сайта след датата на публикуване на тези ревизирани Условия за ползване.

Предоставената на Сайта информация не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице или образувание в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би противоречало на закон или наредба или което би ни подчинило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава , Съответно тези лица, които изберат достъп до Сайта от други места, го правят по собствена инициатива и носят единствена отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото са приложими местните закони.

Сайтът не е пригоден да спазва специфичните за индустрията разпоредби (Закон за здравна застраховка за преносимост и отчетност (HIPAA), Федерален закон за управление на информационната сигурност (FISMA) и т.н.), така че ако вашите взаимодействия ще бъдат подчинени на такива закони, няма да можете използвайте този сайт. Нямате право да използвате Сайта по начин, който би нарушил Закона за Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Сайтът има съдържание, свързано с възрастни, така че е предназначен за потребители, които са на възраст най-малко 18 години. Лица под 18-годишна възраст нямат право да използват или да се регистрират за Сайта.

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Сайта е нашата собственост и всички изходни кодове, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (колективно „Съдържанието“) и търговските марки, услугата съдържащите се в тях марки (и марки) са собственост или контролиране от нас или лицензирани за нас и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права на интелектуална собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати, международните закони за авторското право, и международни конвенции. Съдържанието и маркировките се предоставят на Сайта „КАТО Е“ само за Ваша информация и лична употреба. С изключение на изрично предвидените в настоящите Условия за ползване, никоя част от Сайта и никакво Съдържание или Маркировки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщени, преиздавани, качени, публикувани, публично показани, кодирани, преведени, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или в противен случай се използва за каквито и да било търговски цели, без изричното ни предварително писмено разрешение.

При условие, че отговаряте на условията за използване на Сайта, получавате ограничен лиценз за достъп и използване на Сайта и за изтегляне или отпечатване на копие на всяка част от Съдържанието, до която правилно сте получили достъп единствено за личния си, нетърговски използвате. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени на и върху Сайта, Съдържанието и Маркировките.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки Сайта, вие декларирате и гарантирате, че: (1) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване; (2) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (3) няма да осъществявате достъп до Сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (4) няма да използвате Сайта за незаконни или неразрешени цели; и (5) използването от ваша страна на Сайта няма да наруши нито един приложим закон или наредба.

Ако предоставите каквато и да е неверна, неточна, не актуална или непълна информация, ние имаме право да спрем или прекратим Вашия акаунт и да откажем всякаква и настояща или бъдеща употреба на Сайта (или която и да е част от него).

ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за друга цел, различна от тази, за която правим Сайта достъпна. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, с изключение на тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на Сайта, вие се съгласявате да не:

 • Извличайте систематично данни или друго съдържание от Сайта, за да създавате или компилирате, пряко или косвено, колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от нас.
 • Подмамете, измамете или подведете нас и другите потребители, особено при всеки опит за научаване на чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.
 • Заобикаляне, деактивиране или по друг начин пречи на свързаните със сигурността функции на Сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и / или Съдържанието, съдържащо се в него.
 • Понижаваме, опетняваме или вредим по друг начин, по наше мнение, на нас и / или на сайта.
 • Използвайте всяка информация, получена от Сайта, за да тормозите, злоупотребявате или вредите на друго лице.
 • Използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви сигнали за злоупотреба или неправомерно поведение.
 • Използвайте сайта по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.
 • Участвайте в неоторизирано кадриране или свързване към Сайта.
 • Качете или предайте (или се опитайте да качите или предадете) вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерно използване на главни букви и нежелана поща (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), което пречи на непрекъснатата употреба и удоволствието на която и да е страна от Сайта или модифицира, уврежда, нарушава, променя или пречи на използването, характеристиките, функциите, експлоатацията или поддръжката на сайта.
 • Участвайте във всяко автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения или използване на каквито и да е извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 • Изтрийте известието за авторските права или други права на собственост от всяко Съдържание.
 • Опит да се представите за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
 • Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на всеки материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, без ограничение, ясни формати за обмен на графики („gifs“), 1 × 1 пиксела, уеб грешки, „бисквитки“ , или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „механизми за пасивно събиране“ или „pcms“).
 • Намесва се, нарушава или създава неправомерна тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.
 • Тормозете, досаждате, сплашвате или заплашвате някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Сайта за вас.
 • Опитайте се да заобиколите всички мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или която и да е част от Сайта.
 • Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 • Освен в случаите, разрешени от приложимото законодателство, дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или извършвайте обратно инженерство на всеки от софтуерите, съдържащи или по някакъв начин съставляващи част от Сайта.
 • Освен ако това не е резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър, използвайте, стартирайте, разработвайте или разпространявайте автоматизирана система, включително без ограничение, паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който влиза в сайта, или използване или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер.
 • Използвайте агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки на сайта.
 • Извършвайте всяко неоторизирано използване на Сайта, включително събиране на потребителски имена и / или имейл адреси на потребители чрез електронни или други средства с цел изпращане на нежелана електронна поща или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшиви претексти.
 • Използвайте сайта като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате сайта и / или съдържанието за всяко начинание, генериращо приходи или търговско предприятие.
 • Използвайте сайта, за да рекламирате или предлагате да продавате стоки и услуги.
 • Продайте или прехвърлете по друг начин вашия профил.

ПОТРЕБИТЕЛИ, ПОЛУЧЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Сайтът може да ви покани да чатите, да допринасяте или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функции и може да ви предостави възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате, или излъчвайте съдържание и материали до нас или на Сайта, включително, но не само, текст, писания, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (наричани заедно „Приноси“). Приносите могат да бъдат видени от други потребители на сайта и чрез уебсайтове на трети страни. Като такъв, всички приноси, които предавате, могат да бъдат третирани като неповерителни и непатентни. Когато създавате или предоставяте каквито и да било Приноси, вие по този начин заявявате и гарантирате, че:

 • Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или изпълнението, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторското право, патента, търговската марка, търговската тайна или морални права на трета страна.
 • Вие сте създател и собственик на или имате необходимите лицензи, права, съгласия, освобождавания и разрешения за използване и упълномощаване на нас, Сайта и другите потребители на Сайта да използваме вашите приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и тези Условия за ползване.
 • Вие имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко отделно лице, което може да бъде идентифицирано във вашите Приноси, да използвате името или подобието на всяко такова индивидуално лице, което може да бъде идентифицирано, за да позволи включването и използването на вашите Приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Сайта и настоящите Условия за ползване.
 • Вашите приноси не са неверни, неточни или подвеждащи.
 • Вашите приноси не са нежелана или неоторизирана реклама, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови пощенски съобщения или други форми на приканване.
 • Вашият принос не е нецензурен, неприличен, разпуснат, мръсен, насилствен, тормозен, клеветнически, клеветнически или по друг начин неприятен (както е определено от нас).
 • Вашите приноси не осмиват, подиграват, принизяват, сплашват или злоупотребяват с никого.
 • Вашите приноси не се използват за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или класа хора.
 • Вашият принос не нарушава нито един приложим закон, наредба или правило.
 • Вашите приноси не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна.
 • Вашите приноси не нарушават нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин са предназначени да защитят здравето или благосъстоянието на непълнолетните.
 • Вашите приноси не включват обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания.
 • Вашите приноси не нарушават по друг начин и не се свързват с материали, които нарушават която и да е разпоредба на настоящите Условия за ползване, или който и да е приложим закон или наредба.

Всяко използване на Сайта в нарушение на горното нарушава настоящите Условия за ползване и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на вашите права за използване на Сайта.

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ВНОСКА

Публикувайки своите приноси в която и да е част от Сайта, вие автоматично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате правото да ни предоставите неограничено, неограничено, неотменимо, постоянно, неизключително, прехвърляемо, безплатно, напълно -платено, световно право и лиценз за хостване, използване, копиране, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродажба, публикуване, излъчване, пренасочване, архивиране, съхраняване, кеширане, публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превод, предаване, откъс (в изцяло или частично) и разпространявате такива приноси (включително, без ограничение, вашето изображение и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни или други, и за подготовка на производни произведения на, или включване в други произведения, такива приноси, и предоставяне и разрешава сублицензи на горепосоченото. Използването и разпространението може да се осъществи във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали.

Този лиценз ще се прилага за всяка форма, медия или технология, които вече са известни или разработени по-нататък, и включва използването на вашето име, име на фирма и име на франчайз, както е приложимо, и всяка от търговските марки, марките за услуги, търговските имена, логата, и лични и търговски изображения, които предоставяте. Вие се отказвате от всички морални права във вашите вноски и гарантирате, че моралните права не са били утвърдени по друг начин във вашите вноски.

Не отстояваме никаква собственост върху Вашите Приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си участия и всички права върху интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с вашите вноски. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във Вашите Приноси, предоставени от вас в която и да е област на Сайта. Вие носите пълна отговорност за Вашите Приноси към Сайта и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква и всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас относно Вашите Приноси.

Ние имаме право, по наша собствена и абсолютна преценка, (1) да редактираме, редактираме или променяме по някакъв начин Приноси; (2) да прекатегоризира всички Приноси, за да ги постави на по-подходящи места в Сайта; и (3) за предварително екраниране или изтриване на приноси по всяко време и по каквато и да е причина, без предизвестие. Ние нямаме задължение да наблюдаваме Вашите вноски.

ТВЪРДЕНИЯТА

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Сайта („Изпращания“), предоставена ни от вас, не са поверителни и ще станат наша единствена собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и ще имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изявления за всякакви законни цели, търговски или други, без признание или компенсация за вас. С настоящото се отказвате от всички морални права върху подобни Изявления и с настоящото гарантирате, че всички такива Изявления са оригинални от вас или че имате право да изпращате такива Изявления. Вие се съгласявате, че няма да има иск срещу нас за всяко предполагаемо или действително нарушение или незаконно присвояване на права на собственост във вашите Изявления.

УЕБСАЙТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа (или може да бъдете изпратени чрез Сайта) връзки към други уебсайтове („Уебсайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайни, музика, звук, видео, информация, приложения , софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“). Такива уебсайтове на трети страни и Съдържание на трети страни не се разследват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за каквито и да било уебсайтове на трети страни, до които се осъществява достъп през Сайта, или каквото и да е публикувано съдържание на трети страни на, достъпни чрез или инсталирани от Сайта, включително съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или Съдържанието на трети страни. Включването, свързването или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или съдържание на трети страни не означава тяхното одобрение или одобрение от нас. Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че настоящите Условия за ползване вече не управляват. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практики за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, към който навигирате от Сайта или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от Сайта. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и приложимата трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтове на трети страни и ще ни предпазите от всяка вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги. Освен това, вие ще ни пазите от всякакви загуби, понесени от вас, или вреди, причинени ви, свързани или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трети страни или всеки контакт с уебсайтове на трети страни.

РЕКЛАМНИЦИ

Ние позволяваме на рекламодателите да показват своите реклами и друга информация в определени области на сайта, като реклами в страничната лента или реклами с банери. Ако сте рекламодател, вие поемате пълната отговорност за всички реклами, които поставяте на Сайта и за всички услуги, предоставяни на Сайта, или продукти, продавани чрез тези реклами. Освен това, като рекламодател, вие гарантирате и заявявате, че притежавате всички права и пълномощия за поставяне на реклами на Сайта, включително, но не само, права върху интелектуална собственост, права за публичност и договорни права. Ние просто предоставяме място за поставяне на такива реклами и нямаме други отношения с рекламодателите.

УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

Ние си запазваме правото, но не и задължението: (1) да наблюдаваме Сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване; (2) предприема подходящи правни действия срещу всеки, който, по наше усмотрение, нарушава закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, да докладва такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше собствено усмотрение и без ограничение, отказваме, ограничаваме достъпа, ограничаваме наличността или деактивираме (доколкото е технологично осъществимо) всеки от вашите Приноси или част от тях; (4) по наша собствена преценка и без ограничение, известие или отговорност, да премахнем от Сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или са по някакъв начин обременяващи за нашите системи; и (5) по друг начин управлява Сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Сайта.

Правила за поверителност

Ние се грижим за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: https://erotechno.com/privacy-policy/. Използвайки сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът се хоства в Съединените щати. Ако имате достъп до Сайта от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Съединените щати, тогава чрез продължителната ви употреба на Сайта вие прехвърляте вашите данни в Съединените щати и се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработвани в Съединените щати.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие, докато използвате Сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА КАКВО ДРУГО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАША СОБСТВЕНА РЕШЕНИЕ И БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВАМ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН IP адрес) БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА КАКВО И ДА Е, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ се В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ РЕГЛАМЕНТ. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ВАШАТА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЧАСТИЕТО В САЙТА ИЛИ ДА ИЗТРИМЕ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВИЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАША СОБСТВЕНА РЕШЕНИЕ.

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или назаем име или името на трета страна, дори ако може да действате от името на третата страна партия. В допълнение към прекратяване или спиране на Вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително без ограничение преследване на граждански, наказателни и съдебни искове.

МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКРАТЕНИЯ

Запазваме си правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Въпреки това, ние нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Ние също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме целия или част от Сайта без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на сайта.

Не можем да гарантираме, че Сайта ще бъде достъпен по всяко време. Може да изпитаме хардуер, софтуер или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със Сайта, което води до прекъсвания, закъснения или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, ревизираме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин да променяме Сайта по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от вашата невъзможност за достъп или използване на Сайта по време на престой или прекратяване на Сайта. Нищо в тези Условия за ползване няма да се тълкува, че ни задължава да поддържаме и поддържаме Сайта или да предоставяме каквито и да било корекции, актуализации или издания във връзка с него.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

Настоящите Условия за ползване и Вашето използване на Сайта се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на щата Калифорния, приложими към споразуменията, сключени и изцяло изпълнени в рамките на щата Калифорния, без да се вземат предвид принципите на конфликта на законите.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Вие се съгласявате безвъзвратно да предавате всички спорове, свързани с Условията или отношенията, установени от това Споразумение, на юрисдикцията на китайските съдилища. __________ също запазва правото си да заведе дело по съществото на въпроса в съдилищата на страната, в която пребивавате или, ако тези Условия са сключени в хода на вашата търговия или професия, държавата на основното ви място на дейност .

КОРЕКЦИИ

На Сайта може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на Сайта по всяко време, без предизвестие.

ОТКАЗ

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА КАТО Е И НАЛИЧНА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШАТА САЙТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ СЪОБЩЕН РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТКАЗВАМЕ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАЩИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША ГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗНАЧАВАЩИТЕ ГАРАНЦИИ ОТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ САЙТА И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОТГОВОРНОСТ 1) ЛИЧНО НАРАЗЯВАНЕ ИЛИ ИМУЩЕСТВО ЩЕТИ, ОТ КАКВАТО И ДА Е ХАРАКТЕРИСТИКА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​(2) ВСЯКАКЪВ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ КАКВАТО И ДА И ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИИ И ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИИ СЪХРАНЯВАНИ В ТАМ, (3) ВСЯКО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ САЙТА ИЛИ ОТ САЙТА, ​​(4) ВСЯКАКВИ ПРОГРАММИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДАВАНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ВСЯКА И ТРЕТА/ТРЕТА 5) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ ОТ КАКЪВ ВИД В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАВАНО ИЛИ ПО ДРУГИЯ ДОСТЪП ПРЕЗ САЙТА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ ИЛИ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ САЙТА, ​​НИКОИ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВЪРЗАНИЯ ИЛИ НЯКОЙ УЕБСАЙТ, КОИТО И ДА СЕ РЕКЛАМА, ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА БЪДЕТЕ СТРАНА ИЛИ ПО КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВСЯКАКВА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ВСЯКАКВИ ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. КАТО ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ КАКВАТО И ДА Е СРЕДА ИЛИ В КАКВАТО И ДА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ВНИМАНИЕ, КЪДЕТО Е ОТНОСНО.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦА ЗА КОЯТО И ДА Е ПРЯКА, НЕПРЯКА, ПОСЛЕДВАЩА, ПРИМЕРНА, СЛУЧАЙНА, СПЕЦИАЛНА, СПЕЦИАЛНА, ДАННА, ДАННИ ИЛИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ВИЗИРАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША, ДОРИ АКО НИ БИМ УВЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ВЪВ ВСИЧКО ОТ ПРОТИВНОТО, СЪДЪРЖАНО ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА КАКВАТО И ДА И НЯКАКВА ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА ДО ИЗПЛАЩАНАТА СУМА ОТ НАС, ДО 3 ЧАС ПЕРИОД ПРЕДИ ВСЯКАКВА КАТО И КАТО ВЪЗСТАНЕ ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗНАЧЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ПО-ГОРЕ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и ни държите безвредни, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всяка загуба, щета, отговорност, иск или искане, включително разумни адвокати ' такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) вашите вноски; (2) използване на Сайта; (3) нарушаване на настоящите Условия за ползване; (4) всяко нарушение на вашите декларации и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване; (5) нарушаване от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (6) всяко явно вредно действие спрямо всеки друг потребител на Сайта, с когото сте се свързали чрез Сайта. Независимо от горното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита от такива искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки такъв иск, действие или процедура, която подлежи на това обезщетение, след като разберем за това.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ще поддържаме определени данни, които предавате на Сайта за целите на управлението на работата на Сайта, както и данни, свързани с използването на Сайта. Въпреки че ние извършваме редовни рутинни архиви на данни, вие носите пълна отговорност за всички данни, които предавате или които са свързани с всяка дейност, която сте предприели, като използвате Сайта. Вие се съгласявате, че ние няма да бъдем отговорни за вас за загуба или повреда на такива данни и вие се отказвате от всяко право на действие срещу нас, произтичащо от такава загуба или корупция на такива данни.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, СДЕЛКИ И ПОДПИСКИ

Посещението на сайта, изпращане на имейли и попълване на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и сте съгласни, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, по имейл и на Сайта, отговарят на всяко законово изискване такава комуникация да бъде в писмена форма. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСКИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСВАНИЯ, И ЗА ЕЛЕКТРОННО ДОСТАВЯНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСКИ НА СДЕЛКИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ВАЙТА. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно каквито и да било устави, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или съхраняване на неелектронни записи или плащания или предоставяне на кредити по всякакъв друг начин отколкото електронни средства.

РАЗНИ

Тези Условия за ползване и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на Сайта или по отношение на Сайта, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Нашата неизпълнение или упражняване на каквото и да е право или разпоредба на настоящите Условия за ползване не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в максимална степен, допустима от закона. Ние можем да възложим някое или всички наши права и задължения на други хора по всяко време. Ние не носим отговорност или ще носим отговорност за загуба, повреда, забавяне или неизпълнение, причинени от някаква причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя от разпоредбите или част от дадена разпоредба от настоящите Условия за полза е определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба или част от нея се счита за отделима от тези Условия за ползване и не засяга валидността и приложимостта на всички останали провизии. Няма създадено съвместно предприятие, партньорство, трудова или агентска връзка между вас и нас в резултат на тези Условия за ползване или използване на Сайта. Вие се съгласявате, че настоящите Условия за ползване няма да бъдат тълкувани срещу нас по силата на изготвянето им. С настоящото се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на настоящите Условия за ползване и липсата на подписване от страните по настоящото споразумение за изпълнение на настоящите Условия за ползване.